Sommer 2019

Hauptsaison 2P. 61,– Euro
Vor/Nachsaison 2P. ab 55,– Euro
jede weitere Person 15,– Euro

excl. Ortstaxe 1,60,– Euro pro Person/Tag
Endreinigung 50,– Euro

Winter 2018

Weihnachten 22.12 – 06.01.2019 2P. 85,– Euro
Hauptsaison (Februar) 2P. 79,– Euro
Nachsaison 2P. 73,– Euro
Jede weitere Person 15,– Euro

excl. Ortstaxe 1,60,– Euro pro Person/Tag
Endreinigung 50,– Euro

 

Kinderermäßigungen auf Anfrage